top of page
Textanker

varstvo podatkov

I. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov:

 

Zbiranje podatkov o uporabi pri zahtevi za razkritje:

Ko je zahtevana razkritje, se zberejo in shranijo naslednji podatki:

1) Ime

2) e-poštna številka

3) Telefonska številka

4) kriteriji samodejnega iskanja

 

Te podatke bomo shranili, če jih posredujete prostovoljno, in jih bomo uporabili le za izvedbo storitve, ki ste jo zahtevali. Podatki se praviloma hranijo 7 let.

Vaši podatki bodo posredovani tretjim osebam v naslednjih primerih

 1. Lastnik/najemodajalec/prodajalec

Za namene izvedbe in na zahtevo ene od navedenih strank bodo vaši podatki posredovani le-tem.

 1. Ponudnik storitev:

Za izpolnjevanje naših nalog lahko naročimo skrbno izbrane ponudnike storitev (npr. internetne ponudnike, operaterje strežnikov), ki jim je treba omogočiti dostop do vaših osebnih podatkov, da lahko izvajajo svoje storitve. Ti ponudniki storitev bodo vaše osebne podatke uporabljali v okviru predpisov o varstvu podatkov in izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti do nas.

 1.   Izredna razdelitev:

Če stranka izrecno zahteva, imamo pravico posredovati shranjene podatke ponudnikom storitev, kot so finančne institucije, ponudniki zavarovalniških storitev ali drugi ponudniki storitev, potrebnih za izvedbo transakcije z nepremičninami, kot so klirinške družbe. Upravičeni so do shranjevanja posredovanih podatkov za izvajanje želenih storitev.

 1.  

 

 

Zbiranje podatkov o uporabi pri zahtevi za 3D ogled:

Predogled zadevnih lastnosti je na splošno anonimen, tj. H. mogoče brez posredovanja osebnih podatkov. Načeloma nobeni osebni podatki o vas ne bodo zbrani ali obdelani brez vaše prostovoljne informacije. Osebne podatke hranimo le, če nam jih posredujete prostovoljno.

registracija:

Preden odklenete predmet s 3D Tour, se morate registrirati in nastaviti uporabniški račun. Pri zbiranju, shranjevanju in obdelavi osebnih podatkov, ki jih posredujete (naziv, ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov), upoštevamo predpise o varstvu podatkov.

Podatki o uporabi:

Ko je predmet aktiviran, se ob spletnem ogledu zbirajo in shranjujejo naslednji podatki:

 • Število dostopov do objekta

 • Spletni čas, porabljen v zadevni nepremičnini v minutah ali urah, razdeljen glede na ustrezne sobe

 

 • Posredovanje vaših podatkov: Vaši podatki bodo posredovani tretjim osebam v naslednjih primerih:

 1. Lastnik/najemodajalec/prodajalec:

Podatke o uporabi ocenjujemo skupaj z najemodajalcem/najemodajalcem/prodajalcem, da lahko zagotovimo dokaze o storitvah, ki jih nudimo. V tem primeru bomo najemodajalcu/najemodajalcu/prodajalcu posredovali samo anonimizirane podatke, to pomeni, da vam bomo povedali, koliko uporabnikov in koliko časa je bilo v posamezni nepremičnini. Osebni podatki, ki ste jih posredovali ob registraciji, torej ne bodo posredovani najemodajalcu/najemodajalcu/prodajalcu v zvezi z vedenjem pri uporabi.

 1. Ponudnik storitev:

    Za izpolnitev naših nalog lahko naročimo skrbno izbrane ponudnike storitev (npr. internetne ponudnike, operaterje strežnikov), ki jim lahko zagotovimo

Za izpolnjevanje njihovih storitev mora biti omogočen dostop do vaših osebnih podatkov. Ti ponudniki storitev bodo vaše osebne podatke uporabljali v okviru predpisov o varstvu podatkov in izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti do nas.

 

Zbiranje podatkov o uporabi za naročila vrednotenja:

Ko se zahteva poročilo ali ocena, se zberejo in shranijo naslednji podatki:

1) Ime

2) e-poštna številka

3) Telefonska številka

4) Podatki, specifični za nepremičnino

 

Te podatke bomo shranili, če jih posredujete prostovoljno, in jih bomo uporabili le za izvedbo storitve, ki ste jo zahtevali. Podatki se praviloma hranijo 7 let.

Vaši podatki bodo posredovani tretjim osebam v naslednjih primerih

 1. Osebe, ki jih imenuje stranka.

Za namene izvedbe in na zahtevo ene od navedenih strank bodo vaši podatki posredovani le-tem.

 1. Ponudnik storitev:

Za izpolnjevanje naših nalog lahko naročimo skrbno izbrane ponudnike storitev (npr. internetne ponudnike, operaterje strežnikov), ki jim je treba omogočiti dostop do vaših osebnih podatkov, da lahko izvajajo svoje storitve. Ti ponudniki storitev bodo vaše osebne podatke uporabljali v okviru predpisov o varstvu podatkov in izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti do nas.

 1.   Izredna razdelitev:

Na izrecno zahtevo stranke smo upravičeni posredovati shranjene podatke ponudnikom storitev, kot so finančne institucije, ponudniki zavarovalniških storitev ali drugi ponudniki storitev, potrebnih za poslovanje z nepremičninami, kot so odvetniki in davčno svetovanje. Upravičeni so do shranjevanja posredovanih podatkov za izvajanje želenih storitev.

 

 

Pravice prizadetih:

Imate pravico do brezplačnih informacij o podatkih, ki smo jih shranili o vas, in po potrebi pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov. Vaši podatki bodo praviloma shranjeni 7 let.

 

 

Odgovorni organ:

Če imate kakršna koli vprašanja o zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših osebnih podatkov in če želite uveljavljati svoje pravice, se obrnite na:

 

Feldner nepremičnine & upravljanje

Lastnik: mag.iur. Andreas Feldner

Lokacija: Rilkeweg 4, 9130 Leibsdorf

T +43 (0) 660 6219900

E office@feldner.co.at

W www.feldner.co.at

bottom of page